دوره جامع گرافیک

 • مبانی گرافیک
 • فتوشاپ
 • کورل درآو
 • طراحی لوگو

مدت زمان : 4 ماه

شهریه کل : 10.000.000 تومان

آموزش طراحی بسته بندی

 • شناخت متریال بسته بندی
 • المان های بسته بندی
 • فنون چاپ
 • طراحی
 • قالب بندی

مدت زمان : 3 ماه

شهریه کل: 8.000.000 تومان

آموزش عکاسی مبتدی

 • آشنایی با دوربین
 • ترکیب بندی
 • تکنیک ها

مدت زمان : 12 جلسه

شهریه کل : 3.000.000 تومان

آموزش تابلو برجسته رنگ روغن

 • شناخت و ساخت متریال
 • برجسته سازی
 • فرم دهی طرح و ایجاد بافت
 • آشنایی با رنگ روغن و رنگ آمیزی

مدت زمان : ده جلسه

شهریه کل : 2.800.000 تومان

آموزش تابلو سفال

 • شناخت متریال
 • حجم دهی و فرم دهی
 • ایجاد بافت
 • رنگ آمیزی و لعاب

مدت زمان : هشت جلسه

شهریه کل : 5.500.000 تومان

آموزش تکنیک های رنگ

 • متریال شناسی
 • بافت شناسی
 • 10 تکنیک

مدت زمان : ده جلسه

شهریه کل : 4.000.000 تومان

آموزش وردپرس

 • ثبت دامنه
 • DNS دامنه و مدیریت هاست
 • نصب ورد پرس
 • نصب قالب و ساخت قالب
 • کار با وژوآل
 • کار با المنتور
 • طراحی

مدت زمان : 3 ماه

شهریه : 10.000.000 تومان

آموزش کد HTML

 • مبانی وب سایت
 • کد HTML
 • کد CSS

مدت زمان : دو ماه

شهریه : 8.500.000 تومان

آموزش سئو

مدت زمان : 4 ماه

شهریه کل : 23.500.000 تومان

آموزش دیجیتال مارکتینگ

مدت زمان : 3 ماه

شهریه کل : 20.000.000 تومان

فهرست