دوره جامع گرافیک

فتوشاپ – الاستراتور – ایندیزاین – مبانی گرافیک

سه ماهه هفته ای سه جلسه دو ساعته

شهریه : 4.000.000 تومان

آموزش طراحی بسته بندی

شناخت متریال بسته بندی – المان های بسته بندی – فنون چاپ – طراحی دستی و کامپیوتری – قالب بندی

10 جلسه دو ساعته

شهریه : 4.000.000 تومان

آموزش عکاسی مبتدی و پیشرفته

آشنایی با دوربین – ترکیب بندی – تکنیک ها

ده جلسه دو ساعته

شهریه هر ترم 1.500.000 تومان

آموزش تابلو برجسته رنگ روغن

شناخت و ساخت متریال – برجسته سازی – فرم دهی طرح و ایجاد بافت – آشنایی با رنگ روغن و رنگ آمیزی

ده جلسه یک ساعته

شهریه : 2.000.000 تومان

آموزش تابلو سفال

شناخت متریال – حجم دهی و فرم دهی – ایجاد بافت – رنگ آمیزی با اکرولیک و …

هشت جلسه یک ساعته

شهریه : 1.500.000 تومان

آموزش تکنیک های رنگ

متریال شناسی – بافت شناسی – هر جلسه یک تکنیک و ایجاد یک تابلو

ده جلسه دو ساعته

شهریه : 2.000.000 تومان

آموزش نقاشی کودکان

طراحی با مداد اولیه – طریقه رنگ آمیزی – شناخت متریال

ده جلسه دو ساعته

شهریه : 2.000.000 تومان

طراحی فیگور

شناخت آناتومی بدن – شناخت متریال ها – انواع فیگور

ده جلسه دو ساعته

شهریه : 1.500.000 تومان

فهرست